Odpowiedź na interpelację wspólną w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację wspólną, dotyczącą przywrócenia małego ruchu granicznego między Polską a Kaliningradem:

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości dotycząca rosyjskiego oferenta mającego wiedzę o „możliwości przeprowadzenia zamachu w Smoleńsku”

Interpelacja skierowana do Ministra Sprawiedliwości 24 maja 2016 roku:

Panie Ministrze,

zgodnie z treścią oświadczenia wygłoszonego w Sejmie 11 maja 2016 roku przez ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, 10 maja 2010 roku do polskiej ambasady w Moskwie zgłosiła się osoba, która „zadeklarowała chęć przekazania polskim służbom informacji dotyczących możliwości przeprowadzenia zamachu w Smoleńsku. Kierownictwo Agencji Wywiadu, nie dokonując żadnej weryfikacji, podjęło decyzję o nieodebraniu tych informacji i przekazaniu danych obywatela Rosji – rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa.” Read more

Odpowiedź na interpelację Marka Biernackiego do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontrowersyjnych działań wobec Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Poniżej prezentujemy odpowiedź udzieloną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej na interpelację Marka Biernackiego do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zaprzestania przez stronę polską finansowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Treść odpowiedzi pozostawiamy bez komentarza i poddajemy Państwa ocenie. Oto ona:

Read more

Odpowiedź na interpelację Marka Biernackiego do Premier Beaty Szydło w sprawie kontrowersyjnych działań wobec Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Poniżej prezentujemy odpowiedź udzieloną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej na interpelację Marka Biernackiego do Premier Beaty Szydło w sprawie stanowiska Rządu RP wobec zakłócenia przygotowań do uruchomienia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

Treść odpowiedzi pozostawiamy bez komentarza i poddajemy Państwa ocenie. Oto ona: Read more