Projekt ustawy nakładający na służby obowiązek informowania obywatela o zakończonej inwigilacji.

Z inicjatywy Marka Biernackiego posłowie PO zgłosili projekt ustawy nakładający na podmioty uprawnione do prowadzenia na terytorium RP kontroli operacyjnej obowiązku informowania (ex post) osób, wobec których były one prowadzone, o fakcie ich podjęcia.

 

Istota projektu:

Proponowane rozwiązania sprowadzają się do nałożenia na Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Krajową Administracje Skarbową obowiązku informowania osób o prowadzonych wobec nich w przeszłości czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, przy jednoczesnym wskazaniu, że w przypadkach, w których ujawnienie takich informacji może narazić na szwank ważny interes publiczny – w tym przypadku w oczywisty sposób związany z zakresem działania wymienionych służb – tzn. z bezpieczeństwem publicznym, można zachować przez określony czas taką informację w tajemnicy przed osobą wobec której czynności prowadzono. Read more

Wizyta Marka Biernackiego w Kościanie w województwie wielkopolskim

15 marca 2017 roku poseł Marek Biernacki na zaproszenie posła Wojciecha Ziemniaka uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Kościana. Udział w nim wzięła także poseł Krystyna Sibińska. Mieszkańcy wielkopolskiego miasta mieli okazję zapoznać się z opiniami parlamentarzystów na kwestię polityki międzynarodowej oraz bezpieczeństwa w kontekście bardzo dynamicznej sytuacji na arenie europejskiej i globalnej. Komentowane było także zachowanie PiS wokół reelekcji Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Poruszono również m.in. kwestie zastoju w obszarze inwestycji infrastrukturalnych.

Ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych przestępców zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Ta ustawa była chyba najbardziej „medialną” spośród wszystkich, jakie udało się przeforsować Ministerstwu Sprawiedliwości za czasów Marka Biernackiego. Budziła ona ogromne kontrowersje i spowodowała wielką falę krytyki ze strony przedstawicieli całego spektrum naszego życia publicznego. Dziś TK orzekł, że ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych zbrodniarzy, co do których lekarze mają pewność, że powrócą do swych okrutnych przestępstw po odbyciu kary, jest zgodna z Konstytucją RP. Takie chwile to wielka satysfakcja i zachęta do dalszej pracy – często wbrew krytykom i bez aplauzu.

http://wyborcza.pl/7,75398,21017268,trybunal-konstytucyjny-glowne-zapisy-ustawy-o-bestiach-konstytucyjne.html?disableRedirects=true

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

Dziś, tj. 16 września 2016 roku, o godz. 14:30
odbędzie się w Sali Konferencyjnej Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 posiedzenie wyjazdowe Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Posłowie wysłuchają informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji współpracy polskich służb granicznych z państwami regionu Morza Bałtyckiego.