Interpelacje z dnia 16.12.2005

W dniu 16 grudnia 2005 Marek Biernacki zgłosił dwie interpelacje. Pierwszą z nich do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie stanu wydatkowania środków unijnych, drugą do Ministra Finansów w sprawie wdrożenia Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK).

Interpelacja do Pani Minister Finansów

Poseł Marek Biernacki wystosował interpelację do Pani Minister Finansów w sprawie wpływu zmian kursu walutowego na dostępne alokacje środków w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz innych programach sektorowych wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006.