Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości dotycząca rosyjskiego oferenta mającego wiedzę o „możliwości przeprowadzenia zamachu w Smoleńsku”

Interpelacja skierowana do Ministra Sprawiedliwości 24 maja 2016 roku:

Panie Ministrze,

zgodnie z treścią oświadczenia wygłoszonego w Sejmie 11 maja 2016 roku przez ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, 10 maja 2010 roku do polskiej ambasady w Moskwie zgłosiła się osoba, która „zadeklarowała chęć przekazania polskim służbom informacji dotyczących możliwości przeprowadzenia zamachu w Smoleńsku. Kierownictwo Agencji Wywiadu, nie dokonując żadnej weryfikacji, podjęło decyzję o nieodebraniu tych informacji i przekazaniu danych obywatela Rosji – rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa.”

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Szef Agencji Wywiadu przekazał do Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub do Prokuratury Okręgowej w Warszawie informacje dotyczące faktu opisanej wyżej próby przekazania przez obywatela Federacji Rosyjskiej wiedzy nt. przyczyn katastrofy samolotu Rzeczypospolitej Polskiej Tu 154, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem?

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                   Marek Biernacki