Odpowiedź na interpelację Marka Biernackiego do Premier Beaty Szydło w sprawie kontrowersyjnych działań wobec Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Poniżej prezentujemy odpowiedź udzieloną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej na interpelację Marka Biernackiego do Premier Beaty Szydło w sprawie stanowiska Rządu RP wobec zakłócenia przygotowań do uruchomienia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

Treść odpowiedzi pozostawiamy bez komentarza i poddajemy Państwa ocenie. Oto ona:

Odpowiadając, z upoważnienia Prezes Rady Ministrów, na interpelację Pana Posła
Marka Biernackiego w sprawie stanowiska rządu RP wobec zakłócenia przygotowań do
uruchomienia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence
Centre Of Exellence) (nr 83/15), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
W związku z sytuacją jaka miała miejsce w procesie tworzenia Centrum
Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO CI COE) i zaistniałymi wydarzeniami, Biuro
Prasowe Kwatery Głównej NATO w Brukseli w dniu 18 grudnia 2015 r. poinformowało, że
te działania „To sprawa polskich władz. Centrum Eksperckie ds. Kontrwywiadu w Polsce
nie jest jeszcze akredytowane przy NATO. Generalnie, centra eksperckie są
międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, które są finansowane i obsadzane krajowo
albo przez więcej krajów, i pracują razem z Sojuszem, ale nie są ciałami NATO”.
Obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i Służby Kontrwywiadu
Wojskowego nie zamierza ograniczać wymiany doświadczeń kontrwywiadowczych
w ramach NATO, ani wypowiadać porozumień międzynarodowych dotyczących
utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Intencją resortu obrony
narodowej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest kontynuacja i rozwój dotychczasowej
współpracy z partnerami zagranicznymi.
Priorytetowym zadaniem w tym zakresie jest między innymi zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum, poprzez wyznaczenie profesjonalnego i kompetentnego personelu
dającego rękojmię właściwej ochrony informacji niejawnych, zakończenie procesu
tworzenia i uzyskanie akredytacji NATO oraz wyeliminowanie zagrożeń mogących godzić
w bezpieczeństwo, dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej, państw uczestniczących
w projekcie, jak też samego Centrum.
Na zakończenie pragnę zapewnić, że Pani Premier Beata Szydło jest na bieżąco
informowana o działaniach resortu obrony narodowej wobec formowanego Centrum
Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.
Bartosz KOWNACKI

 

Link do informacji o złożeniu interpelacji znajduje się tutaj.

Treść interpelacji Marka Biernackiego w formacie PDF: Interpelacja 7 XII 2015

Treść odpowiedzi MON w formacie PDF: Interpelacja 7 XII 2015 Odpowiedź

Link do artykułu Marka Biernackiego w dzienniku Rzeczpospolita: Bączek zabiera Słowakom Duszę