W dniach 9 – 13 października posłowie z Komisji ds. Służb Specjalnych w składzie Marek Biernacki, Marek Opioła, Jarosław Krajewski, Adam Szłapka, wizytowali Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku. Przedstawiciele Komisji spotkali się również z Beatą Pęksą, ambasador RP i płk. Marcinem Chruślińskim, attaché obrony RP. Parlamentarzyści odwiedzili także polskich żołnierzy stacjonujących w Kuwejcie.

Link do oficjalnego komunikatu Sejmu RP: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=23F571485F4A0274C1258327002CBFE3