11. posiedzenie Sejmu RP

Dziś rozpoczyna się 11. posiedzenie Sejmu bieżącej kadencji.

Posłowie zasiadający w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych będą pracować nad rządowym projektem ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych oraz oraz zapoznają się z informacją dot. sytuacji pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA.

Podczas planowanego na środę posiedzenia Komisji ds. Służb Specjalnych posłowie będący członkami tego gremium zapoznają się na posiedzeniu zamkniętym z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Spraw Zagranicznych, Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz Komendantów Głównych: Policji i Straży Granicznej dotyczącą zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.