10. posiedzenie Sejmu

W dniach 26 – 28 stycznia 2016 r. odbyło się 1o. posiedzenie Sejmu.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, której członkiem jest Marek Biernacki, rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk sejmowy 141). Projekt określa zasady i tryb udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania; podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje; warunki ponownego wykorzystywania oraz opłaty za ponowne wykorzystywanie. Więcej informacji: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2016-01-26

 

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 9 – 11 lutego br.