100. posiedzenie Sejmu RP

W dniu 16 września 2015 r. odbędzie się 100. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej poświęcone przekazaniu informacji Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.