12. posiedzenie Sejmu VIII kadencji (24-26 II 2016 r.)

W ramach komisji ds. służb specjalnych przedstawiona została informacja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu na temat kierunków dalekowschodnich w praktyce działań Agencji.
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się głośną w ostatnim czasie dymisją Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja. Informację o jej przyczynach przedstawić miał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Więcej informacji pod poniższymi linkami:
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp…
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp…