Wpisy

Artykuł o prowokacjach rosyjskich na terenie Ukrainy

„Działania rosyjskie są wielotorowe. Wymierzone i przeciwko Węgrom, i przeciwko Polsce, i oczywiście przeciwko Ukrainie. Rosjanie zauważyli, że tępą siłą niewiele już tam zdziałają, więc zwiększają swoje zaangażowanie w wojnę informacyjną – mówi DGP członek komisji ds. służb Marek Biernacki.”

Przypomnijmy, że 22 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie sejmowej komisji ds służb specjalnych, którego tematem była rola rosyjskich służb specjalnych w antypolskich prowokacjach i akcjach dezinformacyjnych na Ukrainie oraz w antyukraińskich prowokacjach i akcjach dezinformacyjnych w Polsce. Działania Federaci Rosyjskiej mają na celu skłócenie Ukrainy z jej sąsiadami – w tym z Polską, która odgrywała rolę adwokata tego państwa w realizacji jego proeuropejskich ambicji. Drugim celem, jaki Rosja planuje zrealizować, jest budowa zależnej od Kremla siły politycznej w kontekście nadchodzących na Ukrainie wyborów.

Cały artykuł Dziennika Gazety Prawnej znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/571561,adrian-tomek-i-skini-czyli-kto-podpala-zakarpacie.html

Projekt ustawy nakładający na służby obowiązek informowania obywatela o zakończonej inwigilacji.

Z inicjatywy Marka Biernackiego posłowie PO zgłosili projekt ustawy nakładający na podmioty uprawnione do prowadzenia na terytorium RP kontroli operacyjnej obowiązku informowania (ex post) osób, wobec których były one prowadzone, o fakcie ich podjęcia.

 

Istota projektu:

Proponowane rozwiązania sprowadzają się do nałożenia na Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Krajową Administracje Skarbową obowiązku informowania osób o prowadzonych wobec nich w przeszłości czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, przy jednoczesnym wskazaniu, że w przypadkach, w których ujawnienie takich informacji może narazić na szwank ważny interes publiczny – w tym przypadku w oczywisty sposób związany z zakresem działania wymienionych służb – tzn. z bezpieczeństwem publicznym, można zachować przez określony czas taką informację w tajemnicy przed osobą wobec której czynności prowadzono. Read more

13. posiedzenie Sejmu VII kadencji (9-11 III 2016 r.)

Posłowie Komisji ds. Służb Specjalnych zapoznali się z informacją Mariusza Kamińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych, dotyczącą głośnej kwestii inwigilacji dziennikarzy przez służby specjalne. Podkreślić należy, że nikt nie zakwestionował legalności działań służb w tym zakresie, a dziennikarze nie byli w okresie rządów PO – i nie są na gruncie ustawy uchwalonej przez PiS – grupą, wobec której nie można stosować w uzasadnionych sytuacjach czynności operacyjno – rozpoznawczych.

W ramach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłowie zajęli się poprawkami wniesionymi podczas drugiego czytania do projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Więcej informacji o projekcie pod poniższym linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PosKomZrealizowane.xsp…