13. posiedzenie Sejmu VII kadencji (9-11 III 2016 r.)

Posłowie Komisji ds. Służb Specjalnych zapoznali się z informacją Mariusza Kamińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych, dotyczącą głośnej kwestii inwigilacji dziennikarzy przez służby specjalne. Podkreślić należy, że nikt nie zakwestionował legalności działań służb w tym zakresie, a dziennikarze nie byli w okresie rządów PO – i nie są na gruncie ustawy uchwalonej przez PiS – grupą, wobec której nie można stosować w uzasadnionych sytuacjach czynności operacyjno – rozpoznawczych.

W ramach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłowie zajęli się poprawkami wniesionymi podczas drugiego czytania do projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Więcej informacji o projekcie pod poniższym linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PosKomZrealizowane.xsp…