Ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych przestępców zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Ta ustawa była chyba najbardziej „medialną” spośród wszystkich, jakie udało się przeforsować Ministerstwu Sprawiedliwości za czasów Marka Biernackiego. Budziła ona ogromne kontrowersje i spowodowała wielką falę krytyki ze strony przedstawicieli całego spektrum naszego życia publicznego. Dziś TK orzekł, że ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych zbrodniarzy, co do których lekarze mają pewność, że powrócą do swych okrutnych przestępstw po odbyciu kary, jest zgodna z Konstytucją RP. Takie chwile to wielka satysfakcja i zachęta do dalszej pracy – często wbrew krytykom i bez aplauzu.

http://wyborcza.pl/7,75398,21017268,trybunal-konstytucyjny-glowne-zapisy-ustawy-o-bestiach-konstytucyjne.html?disableRedirects=true

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

Dziś, tj. 16 września 2016 roku, o godz. 14:30
odbędzie się w Sali Konferencyjnej Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 posiedzenie wyjazdowe Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Posłowie wysłuchają informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji współpracy polskich służb granicznych z państwami regionu Morza Bałtyckiego.

25. posiedzenie Sejmu

Podczas trwającego w dniach 13 – 14 września posiedzenia Sejmu posłowie zasiadający w Komisji do Spraw Służb Specjalnych wysłuchają informacji szefów służb wywiadowczych oraz dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich na temat sytuacji wewnętrznej na Ukrainie oraz aktywności Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy w kontekście wprowadzenia w stan pełnej gotowości bojowej armii FR.
Komisja zaopiniuje także projekty aktów wykonawczych regulujących działalność służb specjalnych.

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw.

Odpowiedź na interpelację wspólną w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację wspólną, dotyczącą przywrócenia małego ruchu granicznego między Polską a Kaliningradem:

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji