Współpraca SB z KGB – książka

W wydaniu tygodnika Wprost oznaczonym numerem 16/2013 znajdziemy napisaną przez posła Marka Biernackiego zapowiedź i zachętę do przeczytania książki „Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990, próba bilansu”. Książka opisuje powiązania Służb Bezpieczeństwa PRL z wywiadem KGB Związku Radzieckiego. Możemy dowiedzieć się o relacjach panujących między tymi instytucjami, o szkoleniach polskich oficerów w KGB, o metodach pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Zapraszamy do czytania!