Marek Biernacki w RMF.FM o wyciekach z CBA

(…) mam bardzo duży dyskomfort. Z jednej strony te zdjęcia są bardzo kompromitujące służbę. Pokazują też atmosferę, jaka panowała w służbie, jaka panowała w tamtym czasie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym a z drugiej strony zostały ujawnione rzeczy, które nie powinny zostać nigdy ujawnione opinii publicznej.

Marek Biernacki, RMF.FM, 3 grudnia 2012 r.

rmffm.jpgGościem „Kontrwywiadu RMF.FM” był dzisiaj Marek Biernacki. Tematyką rozmowy były głównie ostatnie wycieki nt. akcji CBA publikowane w „Gazecie Wyborczej”.