Majowy festyn w Wielkim Kacku

Dyrektor biura – Elżbieta Kamrowska – w imieniu zaproszonego posła Marka Biernackiego wzięła udział w Festynie Majowym zorganizowanym 3 maja 2012 r. przy Źródle Marii w Gdyni. Organizatorem festynu była Rada Dzielnicy Wielki Kack.