Interpelacja poselska dot. statku pożarniczego Strażak 14

W ostatnich dniach poseł Marek Biernacki złożył na ręce Marszałka Sejmu interpelacje poselskie do Ministra Infrastruktury (PDF) i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF) w sprawie planu likwidacji ostatniego statku pożarniczego – Strażak 14 – zabezpieczającego ochronę przeciwpożarową na obszarze morskim portu Gdynia, przez Zarząd Portu w Gdyni oraz zmiany w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej.