Wpisy

Życzenia wielkanocne 2018

Marek Biernacki broni prof. Królikowskiego: „Nie wierzę, żeby Michał wdał się w konszachty z mafią”

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z Markiem Biernackim dla portalu naTemat.pl. Tematem jest sprawa oskarżeń i insynuacji kierowanych pod adresem prof. Michała Królikowskiego. Przypomnijmy, że prof. Królikowski był zastępcą Marka Biernackiego, kiedy sprawował on funkcję ministra sprawiedliwości.

Czytamy m.in.: „Sprawa rzekomych powiązań prof. Królikowskiego z mafią paliwową została poruszona po tym, jak ujawnił się on jako prezydencki doradca. Mówienie w tej sytuacji, że to nie ma żadnego związku jest delikatnie mówiąc niepoważne. Michał Królikowski jest także adwokatem, pracuje w swoim zawodzie, wypełnia swoje zawodowe obowiązki. Adwokaci bronią różne osoby, na tym polega ten zawód. A poza tym o winnych czy niewinnych można mówić dopiero po zakończeniu postępowania i po wydaniu wyroku przez sąd, więc zarzuty, które się pojawiają są absurdalne.”

Cały wywiad znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://natemat.pl/218231,nie-chce-mi-sie-wierzyc-zeby-michal-wdal-sie-w-konszachty-z-mafia-marek-biernacki-o-swoim-dawnym-zastepcy

Projekt ustawy nakładający na służby obowiązek informowania obywatela o zakończonej inwigilacji.

Z inicjatywy Marka Biernackiego posłowie PO zgłosili projekt ustawy nakładający na podmioty uprawnione do prowadzenia na terytorium RP kontroli operacyjnej obowiązku informowania (ex post) osób, wobec których były one prowadzone, o fakcie ich podjęcia.

 

Istota projektu:

Proponowane rozwiązania sprowadzają się do nałożenia na Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Krajową Administracje Skarbową obowiązku informowania osób o prowadzonych wobec nich w przeszłości czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, przy jednoczesnym wskazaniu, że w przypadkach, w których ujawnienie takich informacji może narazić na szwank ważny interes publiczny – w tym przypadku w oczywisty sposób związany z zakresem działania wymienionych służb – tzn. z bezpieczeństwem publicznym, można zachować przez określony czas taką informację w tajemnicy przed osobą wobec której czynności prowadzono. Read more

Ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych przestępców zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Ta ustawa była chyba najbardziej „medialną” spośród wszystkich, jakie udało się przeforsować Ministerstwu Sprawiedliwości za czasów Marka Biernackiego. Budziła ona ogromne kontrowersje i spowodowała wielką falę krytyki ze strony przedstawicieli całego spektrum naszego życia publicznego. Dziś TK orzekł, że ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych zbrodniarzy, co do których lekarze mają pewność, że powrócą do swych okrutnych przestępstw po odbyciu kary, jest zgodna z Konstytucją RP. Takie chwile to wielka satysfakcja i zachęta do dalszej pracy – często wbrew krytykom i bez aplauzu.

http://wyborcza.pl/7,75398,21017268,trybunal-konstytucyjny-glowne-zapisy-ustawy-o-bestiach-konstytucyjne.html?disableRedirects=true