Wpisy

Maciej Szczur gościem Marka Biernackiego

Kim jest Maciej Szczur? Maciej Szczur to jeden z najlepszych uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu, który – dzięki staraniom dyrektor placówki Pani Teresy Hine – miał możliwość spotkania się z Ministrem Sprawiedliwości Markiem Biernackim w gdyńskim biurze poselskim 15 listopada 2013 roku. Uczniowi, oprócz Pani dyrektor szkoły, towarzyszyła Mama. Minister Biernacki otrzymał od swojego gościa prezent w postaci książki o komandorze Zbigniewie Przybyszewskim. Warto dodać, że Marek Biernacki od lat jest przyjacielem strzebielińskiej szkoły.

Święto Szkoły Podstawowej im. kapitana żeglugi wielkiej Karola O. Borchardta w Strzebielinie

W ramach obchodów 36-lecia nadania Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie imienia kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta w imieniu posła przed pomnikiem kapitana Borchardta kwiaty złożyła pani Teresa Hinc – dyrektor szkoły. Warto przypomnieć, że w przeszłości poseł Marek Biernacki otrzymał piękną statuetkę z brązu jako przyjaciel szkoły.