Interpelacja w sprawie likwidacji gdańskich komisariatów

Poseł Marek Biernacki wystosował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny interpelację w sprawie likwidacji istniejących komisariatów Policji w dzielnicach Gdańsk Stogi i Gdańsk – Nowy Port w ramach planowanej reorganizacji gdańskiej Policji.

Interpelacja w sprawie jakości gazu

Poseł Marek Biernacki złożył interpelację do Ministra Gospodarki Wicepremiera Waldemara Pawlaka w sprawie jakości i kontroli jakości gazu pobieranego przez użytkowników. Treść interpelacji można poznać z niniejszego dokumentu.

Odpowiedź ministra infrastruktury na interpelację dot. autostrady A1

Warszawa, dnia 25 marca 2008 r.

Ministerstwo Infrastruktury analizuje sytuację na autostradzie A1. Stawka opłat odowiązująca na północnym odcinku A1 została ustalona przed prawie czterema laty.

Zgodnie z art. 37d ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wysokość opłat za rpzejazd autostradą ustala umowa o budowę i eksploatację lub wyłącznie eksploatację autostrady.

Umowa o budowę eksploatację autostrady A1 z 31 sierpnia 2004 roku w brzmieniu ustalonym umową o budowę i eksploatację autostrady A1 z 28 lipca 2005 r. w § 38.4 określa wstępne Stawki Opłat Za Przejazd netto. Zgodnie z tym zapisem Wstępna Opłata Za Przejazd bez podatku VAT dla kategorii 1 pojazdów (motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach) wynosi 0,22.

Zgodnie z § 37.1 umowy spółka GTC S.A. ma obowiązek pobierać od kierowców opłaty za przejazd stosownie do stawek i poziomów opłat ustalonych w umowie oraz z uwzględnieniem Wymogów Prawa z Dniem Uruchomienia któregokolwiek z odcinków do ruchu.

W rękach Ministra Infrastruktury nie ma w chwili obecnej instrumentu prawnego, który umożliwiłby ingerencję w wysokość opłat ogłoszonych przez koncesjonariusza, bez narażenia się na zdarzenie odszkodowawcze a także zwroty dodatkowych kosztów określonych w umowie.

Należy pamiętać, iż zmniejszenie przychodów z opłat skutkuje zmniejszeniem dochodu GTC, które partycypuje w dochodach. Należy ponadto zauważać, iż przy mniejszych opłatach zwiększa się ruch na autostradzie, co przekłada się na zwiększone koszty eksploatacji. Przy obecnych stawkach, zgodnie z posiadanymi prognozami finansowymi, przez wiele lat Skarb Państwa będzie musiał dopłacać GTC różnicę pomiędzy uzyskiwanymi przychodami z połat, a wynagrodzeniem płaconym koncesjonariuszowi.

Minister Infrastruktury
Cezary Grabarczyk

Interpelacja w sprawie autostrady A1

Poseł Marek Biernacki złożył interpelację w sprawie opłat na oddanym niedawno do użytku odcinku autostrady A1.


Interpelacja poselska w sprawie pobierana opłat autostradowych przez Spółkę Gdańsk Transport Company – na uruchomionym odcinku autostrady A1.

Oddając do użytku w grudniu nowy odcinek autostrady A-1 od Rusocina do Swarożyna, zostało stworzone dogodne, bezpieczne i nowoczesne połączenie drogowe. Dzięki niemu znacznie został skrócony czas dojazdu do Trójmiasta z terenów położonych w południowej części województwa pomorskiego. O potrzebie powstania takiego połączenia, które to w niedługim czasie zostanie uzupełnione o drugi odcinek autostrady ze Swarożyna aż do Nowych Marz świadczy natężenie ruchu pojazdów, które waha się w granicach ok. 15 tys. pojazdów na dobę. Korzystali z niej przede wszystkim mieszkańcy Tczewa i okolic, a także Starogardu Gdańskiego, którzy to codziennie dojeżdżają do pracy w Trójmieście. Dzięki autostradzie znacząco wrosło poczucie bezpiecznej i komfortowej możliwości dojazdu do miejsca pracy.

Fakt przeniesienia ruchu na autostradę można odczuć również na drogach województwa pomorskiego położonych w obrębie autostrady A1 takich jak: droga krajowa nr 1 czy droga wojewódzka nr 222, na których znacząco zmieniło się natężenie ruchu, a co za tym idzie wzrósł poziom bezpieczeństwa na tych drogach.

Mamy świadomość, iż korzystanie z nowej autostrady nie może być bezpłatne, jednak wyznaczenie tak wysokich stawek na przejazd tym odcinkiem (6,70 zł za przejazd z Rusocina do Swarożyna) w znaczący sposób będzie determinowało powrót użytkowników dróg na drogi lokalne. Spowoduje to dalsze obciążenie tych dróg, których przepustowość i tak jest już na granicy możliwości, a na podróż autostradą będą się decydować jedynie nieliczni.

Jesteśmy wielce zaniepokojeni faktem, iż podane stawki przejazdu odcinkiem autostrady są w chwili obecnej najwyższe w kraju.
W nawiązaniu do powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie są przyczyny tak wysokich opłat za przejazd autostradą A1?
  2. Jakie są składowe naliczonej stawki za przejazd autostradą A1 za jeden kilometr?
  3. Czy w związku z możliwością zmniejszenia ilości uczestników ruchu na autostradzie A1 przewiduje się obniżenie pobieranych opłat?
Z poważaniem
Marek Biernacki