Otwarcie filii Biura Poselskiego w Gdyni Wielkim Kacku

W dniu 13 lutego 2006 roku o godzinie 19:00 nastąpiło otwarcie filii Biura Poselskiego Marka Biernackiego w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Źródło Marii 18. W otwarciu uczestniczyli: poseł Marek Biernacki, radny Miasta Gdyni Stanisław Borski, przewodniczący Rady Dzielnicy Marek Rodak, wiceprzewodniczący Mariusz Pająk, redaktor Rafał Korbut z dzielnicowej gazety, ks. prałat Ryszard Kwiatek z parafii Św. Wawrzyńca oraz bliscy współpracownicy posła.

Rada Dzielnicy przedstawiła swoje oczekiwania w stosunku do współpracy z biurem posła Marka Biernackiego.

Biuro będzie czynne w poniedziałki w godzinach 18:00 – 20:00. Zapraszamy do korzystania z możliwości podzielenia się z nami swoimi problemami czy sugestiami dotyczącymi pracy posła. Każde zapytanie czy interwencja będzie skrupulatnie sprawdzona i w miarę naszych możliwości – zrealizowana.