Ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych przestępców zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Ta ustawa była chyba najbardziej „medialną” spośród wszystkich, jakie udało się przeforsować Ministerstwu Sprawiedliwości za czasów Marka Biernackiego. Budziła ona ogromne kontrowersje i spowodowała wielką falę krytyki ze strony przedstawicieli całego spektrum naszego życia publicznego. Dziś TK orzekł, że ustawa pozwalająca na izolację najgroźniejszych zbrodniarzy, co do których lekarze mają pewność, że powrócą do swych okrutnych przestępstw po odbyciu kary, jest zgodna z Konstytucją RP. Takie chwile to wielka satysfakcja i zachęta do dalszej pracy – często wbrew krytykom i bez aplauzu.

http://wyborcza.pl/7,75398,21017268,trybunal-konstytucyjny-glowne-zapisy-ustawy-o-bestiach-konstytucyjne.html?disableRedirects=true