Wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

Dziś, tj. 16 września 2016 roku, o godz. 14:30
odbędzie się w Sali Konferencyjnej Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 posiedzenie wyjazdowe Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Posłowie wysłuchają informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji współpracy polskich służb granicznych z państwami regionu Morza Bałtyckiego.