25. posiedzenie Sejmu

Podczas trwającego w dniach 13 – 14 września posiedzenia Sejmu posłowie zasiadający w Komisji do Spraw Służb Specjalnych wysłuchają informacji szefów służb wywiadowczych oraz dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich na temat sytuacji wewnętrznej na Ukrainie oraz aktywności Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy w kontekście wprowadzenia w stan pełnej gotowości bojowej armii FR.
Komisja zaopiniuje także projekty aktów wykonawczych regulujących działalność służb specjalnych.

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw.