Artykuł Marka Biernackiego w dzienniku Rzeczpospolita nt. działań szefów MON i SKW wobec Centrum Kontrwywiadu NATO w Polsce.

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułu Marka Biernackiego pt. „Bączek zabiera Słowakom Duszę” w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita. W artykule znajdą Państwo m.in. sprostowanie wielu manipulacji, które pojawiły ze strony kierownictwa MON po nocnej akcji przedstawicieli tego ministerstwa w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO.

Czytamy w nim także:

„(…) uważam bowiem, że w świetle prawa płk Krzysztof Dusza nadal jest szefem Centrum, ponieważ do dnia dzisiejszego nie został skutecznie odwołany zgodnie z przewidzianą procedurą. (…)”

„(…) Unormowana wielostronna współpraca służb specjalnych to dziedzina niełatwa, gdyż instytucje te preferują kontakty kameralne, współpracę dwustronną. Decyzja służb specjalnych o wejściu w tak głęboką współpracę jest zawsze wynikiem zaufania, i to nie do instytucji, ale przede wszystkim do ludzi, z którymi przyjdzie im współpracować. Organizowanie zatem przez zaakceptowanych i sprawdzonych przez strony umowy z Norfolk polskich i słowackich oficerów w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO szkoleń dla sił zbrojnych państw członkowskich w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom wywiadowczym było wyrazem olbrzymiego zaufania ze strony NATO. (…)”

Aby przejść do całego artykułu na stronach dziennika Rzeczpospolita, prosimy kliknąć tutaj.