Co zrobili dla Wisły pomorscy posłowie w tej kadencji?

„Dziennik Bałtycki” zapytał pomorskich posłów o to, co zrobili dla Wisły w tej kadencji. Poseł Marek Biernacki odpowiedział:

Jako jeden z pomysłodawców Pętli Żuławskiej oraz aktywny uczestnik budowy Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku jestem bardzo zainteresowany pracami nad użeglownieniem Wisły, zarówno w skali mikro, czyli regionalnymi, oraz makro, gdzie konieczne są wielkie inwestycje państwowe. Powyższe programy regionalne służą jako początek prac nad użeglownieniem naszych wód śródlądowych, które poprzez Wisłę mają prowadzić swoim szlakiem nie tylko do Krakowa, ale także do Berlina i w okolice Wilna. Zresztą obecnie wraz z samorządowcami pomorskimi, jako uzupełnienie szlaku wodnego, opracowujemy program dotyczący odbudowy i remontu zabytków Żuław.

Źródło: dziennikbałtycki.pl