Wotum zaufania dla rządu Ewy Kopacz

1 października 2014 r. Sejm RP udzielił wotum zaufania nowej Radzie Ministrów, której szefem została dotychczasowa Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Tym samym na fotel Ministra Sprawiedliwości opuścił definitywnie Marek Biernacki a jego miejsce zajął Cezary Grabarczyk.

Poseł Marek Biernacki wrócił do codziennej, poselskiej pracy. 26 września został członkiem komisji sejmowych: Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.