76. posiedzenie Sejmu RP

1 października 2014 r. odbędzie się 76. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VII Kadencji na którym głosowane będzie udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów.