Umowa między Samorządem Województwa Pomorskiego a Służbą Więzienną

25 sierpnia 2014 r. minister sprawiedliwości Marek Biernacki wziął udział w uroczystości podpisania umowy między Okręgową Służbą Więziennictwa w Gdańsku a Samorządem Województwa Pomorskiego, której to ustalenia pozwalają na nieodpłatne zatrudnianie skazanych przy pracach publicznych na rzecz podmiotów podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.