XLIV sesja Rady Miasta Gdyni

25 czerwca 2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miasta Gdyni której przysłuchiwała się – w imieniu posła Marka Biernackiego – dyrektor biura poselskiego Elżbieta Kamrowska. Podczas tej sesji udzielono absolutorium prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi oraz ogłoszono projekt konsultacji społecznych w sprawie zmian w układzie dzielnic Gdyni.