Otwarcie Trasy Historycznej dzielnicy Wielki Kack

8 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia Trasy Historycznej Wielki Kack i odsłonięcia poświęconej jej tablicy przez posła Marka Biernackiego – Ministra Sprawiedliwości i mieszkańca tej malowniczej dzielnicy, który też objął trasę honorowym patronatem. W uroczystości wzięli również udział: poseł Teresa Hoppe, przedstawiciele władz samorządowych, harcerze z niezależnego Kręgu instruktorów harcerskich „Leśna Szkółka” oraz mieszkańcy. Radni Dzielnicy wykazali się uporem i deteminacją, aby mieszkańcy Wielkiego Kacka ale i nie tylko oni, mogli poznawać i odkrywać przeszłość malowniczego miejsca jakim jest Wielki Kack. Prelekcję na temat historii Wielkiego Kacka wygłosił dr Tomasz Rembalski z Muzeum Miasta Gdyni i Uniwersytetu Gdańskiego. Całość uświetnił wystep kaszubskiego zespołu.

fot. Ewa Hoppe