Uchwała upamiętniająca papieża błogosławionego Jana Pawła II

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VII kadencji na 66. posiedzeniu podjął uchwałę upamiętniającą papieża błogosławionego Jana Pawła II. Za uchwałą głosowało 380 posłów, przeciwko – 34 a dwóch wstrzymało się od głosu.