Polemika Marka Biernackiego z „Tygodnikiem Powszechnym”

Trudno lekceważyć strach wielu ludzi i oczekiwanie, że państwo będzie gwarantem ich bezpieczeństwa

Marek Biernacki, „Tygodnik Powszechny”, 8 kwietnia 2014

tygodnik_powszechny.jpgMarek Biernacki, na łamach „Tygodnika Powszechnego” polemizuje z redaktorami czasopisma w temacie kontroli bezpieczeństwa obywateli w kontekście ludzi kończących karę pozbawienia wolności a wskazujących na skłonność do popełnienia kolejnych czynów zabronionych.