65. posiedzenie Sejmu RP

W dniach 2-4 kwietnia 2014 r. odbędzie się 65. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Otwierając obrady 65. posiedzenia posłowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej 1 kwietnia posłanki Krystyny Pośledniej.