Informacja ministra w sprawie procedury dot. Mariusza Trynkiewicza

Na stroncha TVN24.pl znajdziemy krótką wypowiedź ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie aktualnego statusu procedury określenia, czy Mariusz Trynkiewicz powinien być skierowany po odbyciu kary na obligatoryjne badania w zakładzie zamkniętym.