OPAT w PPNT

2 grudnia 2013 w Sali Audytoryjnej Centrum Konferencyjnego Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni odbyło się spotkanie połączonych gmin i miast Metropolitarnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” w sprawie budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
Spotkanie stanowiło punkt wyjścia do rozważań na temat wagi i potrzeby budowy OPAT-u oraz postępów w dotychczasowych działaniach zmierzających do realizacji tej inwestycji. W imieniu posła udział w spotkaniu wzięła Elżbieta Kamrowska – dyrektor biura.