Obszerny artykuł o życiu i działalności Marka Biernackiego

(…) Po trzecie, mieć pomysł na ulepszenie polskiej rzeczywistości i konsekwentnie przeprowadzić ten pomysł od A do Z.

Marek Biernacki, gazeta.pl, 12 maja 2013 r.

Gazeta WyborczaRoman Daszczyński na łamach serwisu gazeta.pl zamieścił obszerny artykuł przedstawiający sylwetkę posła i obecnie ministra sprawiedliwości – Marka Biernackiego.