Święto Szkoły Podstawowej im. kapitana żeglugi wielkiej Karola O. Borchardta w Strzebielinie

W ramach obchodów 36-lecia nadania Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie imienia kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta w imieniu posła przed pomnikiem kapitana Borchardta kwiaty złożyła pani Teresa Hinc – dyrektor szkoły. Warto przypomnieć, że w przeszłości poseł Marek Biernacki otrzymał piękną statuetkę z brązu jako przyjaciel szkoły.