125 lat języka esperanto

W dniu 15 marca 2013 r w siedzibie Centrum Aktywności Seniora w Gdyni odbyła się wystawa pt. „125 lat języka esperanto”. Polskie Stowarzyszenie Europa-Demokracja-Esperanto propaguje niezwykłą prostotę i łatwość opanowania języka esperanto. Członek Zarządu Stowarzyszenia – pan Kazimierz Krzyżak – z wielką pasją opowiadał o języku esperanto, jego twórcy, a inni członkowie Stowarzyszenia śpiewając w języku esperanto pokazywali integrację kulturową. W spotkaniu wzięli udział m.in.: senator Edmund Wittbrodt, przedstawiciel poseł Teresy Hoppe oraz Elżbieta Kamrowska dyrektor biura posła Marka Biernackiego.