Sens i odpowiedzialność pracy posła w Klubie Myśli Jana Pawła II

10 grudnia 2012 r. w Klubie Myśli Jana Pawła II w gdyńskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie na temat: „Sens i odpowiedzialność pracy posła”. Z uwagi na dodatkowe posiedzenie Sejmu poseł nie mógł wziąć udziału osobiście. Dyrektor biura Elżbieta Kamrowska przedstawiła wystąpienie na temat siły odpowiedzialności osoby publicznej wobec drugiego człowieka i wobec swojego sumienia, a profesor Polańska odczytała fragment poezji bł. Jana Pawła II.