XXIV sesja Rady Miasta Gdyni

31 października 2012 r. odbyła się XXIV sesja Rady Miasta Gdyni. W imieniu posła w obradach udział wzięła Elżbieta Kamrowska – dyrektor biura.