Spotkanie w sprawie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Na zaproszenie marszałka województwa pomorskiego – Mieczysława Struka 27 sierpnia 2012 r. parlamentarzyści z Pomorza spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim z władzami województwa. Dyskutowano głównie nad strategią najważniejszych wyzwań rozwojowych regionu w perspektywie 2020 r. W spotkaniu wziął udział m.in. poseł Marek Biernacki.