Spotkanie ze strażakami w Przodkowie

18 lipca 2012 r. z roboczą wizytą do Przodkowa przyjechał Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas wizyty Panu Komendantowi towarzyszyli również: Poseł na Sejm Marek Biernacki, komendant Wojewódzki PSP Andrzej Rószkowski oraz Komendant Powiatowy PSP Edmund Kwidziński. Celem wizyty było zapoznanie się ze stanem budowy Pomorskiego Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie.


fot. Urząd Gminy Przodkowo