Podsumowanie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

8 maja 2012 r. poseł Marek Biernacki wziął udział w Plenarnej Konferencji Podsumowującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. W Konferencji wziął udział m.in. Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski. Celem Konferencji była prezentacja wyników Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego a przewodnimi wątkami – rezultaty prac poszczególnych Zespołów Problemowych oraz całej Komisji SPBN. Szczegółowe informacje na temat Konferencji znaleźć można na stronach internetowych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.