Spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny

W dniu 16 kwietnia 2012 r. na zaproszenie Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny Pana Zbigniewa Szymańskiego, poseł wziął udział w spotkaniu na temat Koncepcji modernizacji dostawy ciepła i c.w.u dla dzielnicy Karwiny. Mieszkańcom Spółdzielni zależy na zainstalowaniu jedno-budynkowych węzłów grzewczych, które pozwolą na znacznie mniejsze opłaty za ogrzewanie.