O korupcji w „Dzienniku Bałtyckim”

To, że we własnym ministerstwie ujawniamy proceder korupcji, to boli, ale świadczy o naszej determinacji.

Marek Biernacki, „Polska Times – Dziennik Bałtycki”,
17-18 marca 2012 r.

PolskaPoseł Marek Biernacki udzielił wywiadu, który został umieszczony na łamach „Dziennika Bałtyckiego”. Główną tematyką rozmowy były sprawy korupcji, aktualnie prowadzone lub zakończone sprawy związanych z korupcją jak i zrealizowane i planowane zmiany legislacyjne w celu ukrócenia korupcyjnych działań.