Posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Na 7 grudnia 2011 r. planowane jest posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych której to przewodniczącym jest poseł Marek Biernacki.