Konferencja nt. gazu z łupków

5 grudnia 2011 r. poseł Marek Biernacki wziął udział w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Tematem konferencji były Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem złóż gazu z łupków.