O lokalnych planach inwestycyjnych w gazecie dzielnicowej

Poseł Marek Biernacki, na łamach gdyńskiej „Gazety Dzielnicowej” przedstawia jakie cele na przyszłość związane z miastem i regionem powinny znaleźć się na liście do realizacji przez władze zarówno na lokalnym, jak i ogólnopolskim szczeblu. Wspomina o budowie kanałów komunikacyjnych między Gdynią a gdańskim portem lotniczym. Ważnymi celami są również: Pomorska Kolej Metropolitalna, Północna Obwodnica Trójmiasta, walka z hałasem (ekrany akustyczne), budowa dróg w regionie.