Komentarz w „Dzienniku”

Dziennik

Propozycje ministra Ludwika Dorna to półśrodki, które nie gwarantują poprawy bezpieczeństwa na stadionach.

„Dziennik”, 19.04.2006

Na stronie 4 nowej na rynku prasowym gazety codziennej o bardzo oryginalnym tytule „Dziennik” znaleźć możemy komentarz posła Marka Biernackiego do decyzji obecnego szefa MSWiA Ludwika Dorna w sprawie zaprowadzenia porządków na naszych stadionach. Poseł sceptycznie podchodzi do proponowanej formy działania zrzucającej odpowiedzialność za rozwiązanie problemu na PZPN. W komentarzu Marek Biernacki proponuje zamiast zamykania stadionów czy odwoływania władz PZPN zaostrzenie kar dla pseudokibiców i ich konsekwentne egzekwowanie.